شام سالانه

در 4 ژانویه ، شام سالانه برای جشن سال نو برگزار شد. مدیر عامل این سخنرانی را به منظور تشکر از مشارکت هایی که در طول سال گذشته همه اعضای خانواده انجام داده اند ، تشکر کرد و به کارمندان برجسته اعطا کرد. با تلاش همه ، ما در سال 2019 عملکرد بسیار خوبی داشته ایم ، از جمله گردش مالیات ، اعضای کارمندان و همچنین نوآوری فنی و غیره.

Annual dinner1
Annual dinner2
Annual dinner3
Annual dinner4

زمان ارسال: 27 سپتامبر -2020